fons Banner

Notícies

Titular notícies

Presentació de l'Avaluació Comunitària: celebrem 5 anys construint comunitat!

Dimarts 17 Desembre 2019


Després de més de cinc anys d'implementació del Projecte ICI, durant el 2019 s'ha dut a terme l'Avaluació Comunitària, un procés participatiu realitzat a través de col·loquis individuals i grupals, i enquestes amb 142 persones implicades. Amb aquest procés d’avaluació s’han pogut identificar els resultats i impactes del procés comunitari i els reptes de futur. El passat 10 de desembre la comunitat de Collblanc - la Torrassa va celebrar una trobada molt especial, va ser l’espai on es van posar en comú els resultats de l’Avaluació.

>> Podeu descarregar aquí:
DOSSIER D’AVALUACIÓ DEL PROCÉS COMUNITARI DE COLLBLANC - LA TORRASSA
< català
DOSIER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO DE COLLBLANC - LA TORRASSA < castellano


Algunes de les dades - qualitatives i quantitatives - més significatives que s’han pogut extreure d’Avaluació són les següents:

- Nombre d’accions: 539
- Nombre de participants: 22.668
- Persones implicades (ciutadania, professionals i representants institucionals): 168
- Participació de ciutadania d’origen cultural divers: 44%

“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que podamos ser los referentes de las familias”,“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara.” (Ciutadania)

“Han facilitat un coneixement dels recursos del territori i una major interacció entre nosaltres. Des del nostre lloc de feina ens ha permès acompanyar millor les famílies que ja venen”,“S’ha proporcionat una atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant a les persones en la presa de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat.” (Professional)

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la comunitat treballi conjuntament envers la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió de què per evolucionar hem de fer-ho tots junts",“Las actividades son la muestra de las ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos de toda la comunidad.” (Representant institucional)
 


L’Avaluació Comunitària també ha evidenciat diferents ÈXITS DEL PROCÉS COMUNITARI impulsat pel Projecte ICI que es consideren fonamentals cuidar. Es destaquen els principals:

- ESPAIS DE RELACIÓ I PARTICIPACIÓ TÈCNICA - Xarxa de Criança i Educació i Taula de Salut Comunitària i Comissions de treball - són espais consolidats i de referència que responen amb un abordatge integral a les necessitats i objectius comuns. A més són generadors de sinergies, coneixement mutu i confiança, facilitant les derivacions i col·laboracions entre serveis. 

- ACCIONS DISSENYADES COMUNITÀRIAMENT: els i les professionals destaquen que el treball en xarxa permet una programació variada amb una intervenció integral i transversal dels recursos del territori respecte a les necessitats detectades i amb uns objectius i un llenguatge comú. A més, les accions afavoreixen la visualització i l'accés als recursos territorials. 

- La ciutadania comparteix que les ACCIONS GENEREN CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN IGUALTAT DE CONDICIONS, afavoreixen la millora de la salut biopsicosocial i la interiorització d'hàbits de criança positiva. A més, permeten RELACIONS IMPROBABLES I SATISFACCIÓ en la ciutadania participant, amb un impacte sobre la millora de la convivència intercultural i la cohesió social. 

- L'ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT ÉS L'EIX TRANSVERSAL i integrat al conjunt del procés comunitari. La interiorització de l'enfocament cap a la diversitat està "contagiant" el treball quotidià dels recursos. La participació de la ciutadania diversa (a nivell cultural, de franges d'edat, de vivències de salut mental) sobretot a les comissions de treball i a les activitats, fa que les activitats siguin més representatives dels interessos i de la diversitat del territori. 

- LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COMUNITÀRIA GENEREN CONDICIONS QUE AFAVOREIXEN LA PARTICIPACIÓ. D'aquesta manera s'avaluen positivament els materials i les eines generats. Es destaquen les relacions de confiança com a aspecte clau de la comunicació entre els tres protagonistes. 

- Un altre èxit principal es troba en l'ARRELAMENT I TRAJECTÒRIA AL TERRITORI QUE ES DETECTA EN LA DIVULGACIÓ DE LA METODOLOGIA COMUNITÀRIA, el reconeixement del procés comunitari, el treball de l'equip comunitari ICI com a facilitador del procés.

Finalment, d’aquest procés d’Avaluació comunitària també s’han recollit aspectes de millora que han permès projectar els reptes del projecte de cara al 2020:

- Seguir treballant en clau de SOSTENIBILITAT, fent passos cap a la generació d’un marc de reconeixement que garanteixi la continuïtat i l'estabilitat de l'equip comunitari i del procés comunitari. També, incorporar accions del procés comunitari amb plans i estratègies municipals i programes dels recursos. 

- Seguir posant el focus en la PARTICIPACIÓ DELS TRES PROTAGONISTES tot enfortint i consolidant el co-lideratge tècnic, apoderant a la ciutadania més implicada i afavorint la participació de nous agents. 

- Millorar la COMUNICACIÓ i la coordinació entre els espais de participació entre tècnics/ques i ciutadania. També, seguir sumant esforços per afavorir el coneixement del procés comunitari a tot el veïnat.  

Amb el pas dels anys s’ha anat descobrint que la recepta social per a la convivència elaborada a Collblanc - la Torrassa té alguns ingredients claus com ara les relacions col·laboratives i de confiança, el treball educatiu amb famílies i infants, els hàbits saludables i la visió holística de la salut, l’apoderament ciutadà. És una recepta que es va preparant posant-nos les ulleres de la diversitat ben graduades i la il·lusió de què una comunitat que es cuida corresponsablement és una comunitat que es mou cap a la cohesió social i la convivència.


Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies